Middels een koppeling met een kaartverkoopsysteem is het mogelijk de kaartstanden, capaciteit en recette dagelijks naar het DIP-platform te sturen. Aanbieders kunnen dan, door middel van een koppeling met het boekingssysteem of in de applicatie van DIP zelf, de kaartstanden, capaciteit en recette inzien. 


Om dit mogelijk te maken, koppel je ieder seizoen de voorstellingen in het DIP-platform in jouw kaartverkoopsysteem. In de volgende hoofdstukken kun je lezen hoe dit per kaartverkoopsysteem is vormgegeven.